In English

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
– VFR mobilalkalmazás –

(utoljára frissítve: 2024.07.18.)

Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint felhasználó a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság „http://www.netbriefing.hu/vfrapp" címen elérhető VFR mobilalkalmazás letöltésével, illetve használatával kinyilvánítja, hogy megismerte és magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi felhasználási feltételeket.

Jelen dokumentum "https://www.netbriefing.hu/vfrapp/termsofuse_HU.html" kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

I. Szolgáltató adatai

Név: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített név: HungaroControl Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-045570
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék
Adószám: 13851325-4-51
Székhely: 1185 Budapest, Igló u. 33-35.
Postacím: 1675 Budapest Pf. 80
Honlap: www.hungarocontrol.hu
a jelen általános szerződési feltételekben a továbbiakban: Szolgáltató.

II. A Szolgáltatás célja

A szolgáltató a VFR mobilalkalmazást annak érdekében üzemelteti, hogy megismerje és felmérje a valós működési környezetet, mint például a mobil lefedettséget és az adatkapcsolati minőséget a repülések során Magyarország légterében.

Felhasználók a rendszert felhasználhatják repülés előtti tájékoztatás és navigáció céljára, valamint a rendszer a Felhasználók számára lehetőséget biztosít a repülési tervük benyújtására.

A repülési terv benyújtása szolgáltatást Szolgáltató a jogszabályi kötelezettségek teljesítésének elősegítéséhez, illetve a repülési tervhez kapcsolódó szolgáltatások (így különösen a riasztó szolgálat) igénybevételéhez biztosítja Felhasználók részére.

Az online adatszolgáltatás folytonossága egy szolgáltatás tekintetében sem garantált repülés közben.

III. Felhasználók

A VFR mobilalkalmazást csak regisztrált felhasználók jogosultak használni, nem kizárólagosan, hanem a többi regisztrált felhasználóval együtt, a felhasználási jog továbbadása nélkül.

A VFR mobilalkalmazás kizárólag magáncélú felhasználásra vehető igénybe a jelen felhasználási feltételekben foglaltak szerint, az üzleti célra történő felhasználás kizárt.

IV. Szolgáltatás területi hatálya

A szolgáltatás területi hatálya Magyarország területére terjed ki.

V. Regisztráció

Tájékoztatjuk, hogy a VFR mobilalkalmazáshoz on-line regisztráció szükséges a NetBriefing rendszerben https://www.netbriefing.hu/index.html, mely a következő weboldalról https://www.netbriefing.hu/login.php érhető el a Nyilvántartás gombra kattintva. Minden felhasználó kizárólag egy felhasználói fiók regisztrálására jogosult.

VI. Technikai feltételek

A szolgáltatás (VFR mobilalkalmazás) használatának technikai feltételei:
- iOS mobil operációs rendszer a 16.1 verziótól támogatott,
- Android mobil operációs rendszer a 13 (API level 33) verziótól támogatott.

VII. Elérhető szolgáltatások

LHCC FIR – térkép
Magyarország alaptérképe offline navigációhoz.

LHCC FIR – domborzat Magyarország DDM-50 digitális domborzat modell (50 x 50 méteres rács) offline elérhetőséghez. A domborzati adatokat a repülés során a megfelelő GNSS-pozíciók minimális magassági magasságára használják.

LHCC FIR – Légtér Magyarország statikus offline, dinamikus online légtér és az aktív drón zónák online adatait tartalmazza.

LHCC FIR – EAD EAD (European AIS Database) AIRAC frissítése és letöltése offline elérhetőséghez.

LHCC FIR – AIP Hozzáférés a Magyarországon elérhető AIP-dokumentumokhoz online.

LHCC FIR – meteorológia A Meteorológiai adatokat az alkalmazás rendszeresen lekéri a kiszolgálótól az adatok érvényessége alapján a legutóbbi adatfrissítés időbélyegével.

Repülési terv Az aktív és archivált repülési tervek listáját tartalmazó adatbázis az aktuális állapotukkal. Lehetséges a repülési terv előnézete térképen. Lehetséges a repülés indítása a repülési terv listából és az útvonal előnézetéből térképen. Felhasználóként ARR, DEP, CNL, CHG és DLA üzeneteket küldhet a saját repülési terveihez és új repülési tervet nyújthat be.

A mentett repülési naplók listája Felhasználóként megtekintheti és navigációhoz használhatja a NetBriefing rendszerben mentett saját repülési naplókat.

GNSS alapuló navigálás A mobilalkalmazás elküldi a GNSS pozíció adatokat (szélesség, hosszúság, magasság, sebesség, vario, időbélyeg, pontosság) a szerverekre mobilhálózaton keresztül annak érdekében, hogy megoszthassa, sugározhassa (forgalmi API) és megjeleníthesse más felhasználókkal a mobilalkalmazásban.

Az élő pozíció, nyomkövetési adatok megosztása mobilalkalmazásban felhasználási feltételek része.

A felhasználó különböző repülési profilok közül választhat:
- Egymotoros dugattyú
- Vitorlázórepülő
- Siklóernyő
- Sárkányrepülő
- Többmotoros dugattyú
- Hőlégballon
- Paramotor
- Forgószárnyas
- Ultrakönnyű
- RC modell
- Drón

Repülési adatok A rendszer létrehozza, tárolja az aktív repülések nyomvonalait.

VIII. A szolgáltatás ellenértéke

Jelen szolgáltatást szolgáltató térítésmentesen nyújtja. A VFR mobilalkalmazás letöltéséért és használatáért az adatforgalmat biztosító szolgáltató külön díjat számíthat fel. Az ezzel kapcsolatos esetlegesen felmerülő költségek a felhasználót terhelik.

IX. A szolgáltatás felfüggesztése, korlátozása, megszüntetése

Szolgáltató a felhasználók előzetes értesítése nélkül bármikor jogosult a felhasználási feltételek, illetve a szolgáltatás (VFR mobilalkalmazás) működésének módosítására, illetve a szolgáltatás teljes vagy részleges megszüntetésére.

A VFR mobilalkalmazáshoz való hozzáférést Szolgáltató bármikor visszavonhatja akár egy adott felhasználóra nézve, akár szélesebb körben vagy teljeskörűen előzetes értesítés, figyelmeztetés nélkül.

A felhasználók felhasználói fiókjuk törlésével bármikor jogosultak a szolgáltatás igénybevételének megszüntetésére.

X. Szolgáltató felelőssége

Szolgáltató a repülés előtti tájékoztatás szolgáltatást és a navigációs adatok szolgáltatást kizárólag a jelen felhasználási feltételek II. pontjában meghatározott cél elérése érdekében, szolgáltatói információszerzés céljából biztosítja. Ezen szolgáltatások tekintetében nem helyettesít egyetlen, jogszabály, repülésbiztonsági követelmény vagy iparági gyakorlat által előírt vagy ajánlott navigációs eszközt sem, ezért repülési vagy léginavigációs célból ezen szolgáltatások nem vehető igénybe, Szolgáltató az ilyen felhasználásból eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

A repülési terv benyújtása szolgáltatást Szolgáltató a jogszabályi kötelezettségek teljesítésének elősegítéséhez biztosítja Felhasználók részére.

A nyújtott szolgáltatások biztosítása a mobil lefedettség és az adatkapcsolati minőség által biztosított korlátok között történik.

Szolgáltató a szolgáltatás folytonosságáért, valamint – a jogszabály által kötelezően előírt eseteken túlmenően – a VFR mobilalkalmazás használatából eredő károkért nem tartozik felelősséggel. Emiatt a repülés előtti felkészüléshez, repüléstájékoztatásra nem használható.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a VFR mobilalkalmazás felhasználói által tanúsított magatartásért és megosztott adatokért. A felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, különösen, de nem kizárólagosan a valóságnak megfelelő FPL repülési terv(ek) leadásáért.

Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

XI. Szellemi tulajdonnal kapcsolatos rendelkezések

A VFR mobilalkalmazás és valamennyi kapcsolódó szerzői jogi védelemben részesülő vagy iparjogvédelmi oltalomban részesíthető alkotás, vagy egyéb szellemi termék jogosultja a Szolgáltató, illetve Szolgáltató szerződéses partnerei. A szellemi tulajdonnak tilos bárminemű megsértése, bitorlása, másolása, átdolgozása és tilos azt bármilyen egyéb módon megsérteni, azt jogosulatlanul felhasználni, továbbadni, megterhelni, azzal bármilyen módon rendelkezni, visszaélni.

XII. Adatkezelés

A VFR mobilalkalmazás adatkezelési tájékoztatójának elérhetősége: https://www.netbriefing.hu/vfrapp/privacypolicy_HU.html

XIII. Irányadó jog, joghatóság

A jelen felhasználási feltételekre a magyar jog az irányadó, tekintet nélkül a nemzetközi magánjog előírásaira. A szolgáltatás felhasználói kifejezetten hozzájárulnak a magyar hatóságok és bíróságok kizárólagos joghatóságához.

XIV. Rövidítések jegyzéke

Az összes rövidítés megtalálható az ICAO DOC 8400 dokumentumban. https://www.icao.int/nacc/documents/meetings/2014/ecaraim/ref03-icaocodes.pdf

XV. Verziótörténet

Felhasználási feltételek v.1.2, mely 2024.07.18. napjától visszavonásig és/vagy módosításig hatályos.