HungaroControl svg logo FŐOLDAL HÍREK LÉGTÉR UAV OKTATÓ VIDEÓK BELÉPÉS JOG NEM AKADÁLYMENTES R-SYS logo

2020.02.19. MyDroneSpace Jogi nyilatkozat

A MyDroneSpace alkalmazás letöltésével és telepítésével Ön mint Felhasználó elfogadja a HungaroControl Zrt. által a jelen nyilatkozatban meghatározott feltételeket.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a MyDroneSpace alkalmazás letöltésével és telepítésével a MyDroneSpace alkalmazás próbaverziójának használatára válik jogosulttá. Az európai uniós jogszabály kötelező alkalmazására tekintettel a Felhasználó próbaverzióban létrehozott regisztrációja 2020. július 1-jéig érvényes.

A hatályos jogszabályok alapján a pilóta nélküli légijárművel végrehajtott repülésekhez eseti légteret kell kijelölni.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a MyDroneSpace alkalmazás használata nem mentesíti a Felhasználót a pilóta nélküli légijárművel végrehajtott repüléséhez szükséges eseti légtér igénylésére és igénybevételére vonatkozó jogszabályi kötelezettség betartása alól.
A MyDroneSpace alkalmazás útján a Felhasználó nem tud eseti légteret igényelni, a MyDroneSpace alkalmazásban végrehajtott bejelölés nem eredményez légtérfoglalást, a bejelölés továbbá nem minősül a repülés bejelentésének vagy bármilyen engedélykérésnek.

A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a MyDroneSpace alkalmazás próbaverziója funkcióbeli korlátozásokat és esetlegesen hibákat tartalmaz.

A HungaroControl Zrt. nem vállal felelősséget a MyDroneSpace alkalmazás folyamatos és zavartalan hozzáférhetőségéért, hibamentességéért, a MyDroneSpace alkalmazás tartalmának pontosságáért, teljességéért, az esetleges hibák kijavításáért.

A MyDroneSpace alkalmazást a Felhasználó kizárólag a saját felelősségére használja.

A MyDroneSpace alkalmazásnak a Felhasználó eszközével és az eszközön lévő más alkalmazásokkal való kompatibilitásáért kizárólag a Felhasználó felelős.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a HungaroControl Zrt. nem felelős azon károkért, költségekért, veszteségekért, amelyek a MyDroneSpace alkalmazás használatával összefüggésben keletkeznek, ideértve nem kizárólagosan a Felhasználónak a MyDroneSpace alkalmazást használó eszközében bekövetkezett hibát, üzemzavart, használatra képtelen állapotot, adatvesztést, adatmódosulást, az adattovábbítás esetleges késedelmét, továbbá a számítógépes vírus által okozott kárt.

A HungaroControl Zrt. fenntartja a jogot, hogy a MyDroneSpace alkalmazás tartalmát részben vagy egészben – különösen, de nem kizárólag a vonatkozó jogszabályok változásával összhangban – bármikor megváltoztassa.

Budapest, 2020. február 19.

NetBriefing Adatvédelmi tájékoztató

Adobe logo

Impresszum

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045570

Székhely: 1185 Budapest, Igló u. 33-35.

Postacím: 1675 Budapest, Pf. 80

Tel: (06 1) 293-4444

Fax: (06 1) 293-4343

HungaroControl svg logo
2020 - HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. Minden jog fenntartva